aneb každá veverka by měla mít svůj oříšek !

Co je to Geocaching?

30. června 2008 v 8:38 |  Geocaching - hledání pokladů

Co je to Geocaching?

Hledání pokladů, aneb hra pro Váš mozek, nohy a GPS navigaci...
Oficielně z webu Wikipedie (zdroj)
Geocaching [geokešing] je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache, o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Člověk, zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher (čti geokešr). Po objevení cache (a zapsání, případně výměně obsahu - viz níže) ji nálezce opět uschová a zamaskuje.
Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování caches na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky "objevená". V popisu cache jsou pak uvedeny informace o takovém místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen.
Cache
Cache bývá nejlépe vodovzdorná, většinou plastová schránka, kanystr, apod. Zakladatel cache (tzv. owner, z angl. owner=majitel) po jejím umístění zveřejní její souřadnice na serveru Geocaching.com na internetu. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník (tzv. logbook), do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umísťovat do cache také nějaké "dárky pro objevitele". Nálezce cache si smí dárek ponechat (a například přenést do další cache), ale měl by místo něj vložit něco vlastního (jiný dárek) pro další účastníky hry.
Obsah cashe
Současná pravidla Geocachingu (rok 2008) připouštějí zakládat již jen takové cache, které obsahují fyzickou schránku. Výjimku tvoří tzv. Event cache (organizované setkání geocacherů). Schránka by měla vždy obsahovat alespoň logbook a informaci pro náhodné nálezce. Schránka (nebo alespoň logbook) by měla být jednoznačně označena názvem cache.
Vhodným doplňkem základního obsahu cache je pak ještě tužka, uzavíratelný plastový sáček pro vodotěsné uložení logbooku a tužky a náhradní plastový sáček pro zabalení schránky (pokud je schránka od zakladatele takovým sáčkem opatřena).
Pokud to rozměry schránky cache dovolí (tedy všechny kromě velikosti "micro" - viz níže), může zakladatel cache přiložit "inventory", tedy drobné předměty na výměnu (výše zmíněné dárky), nebo trasovatelné předměty (TB nebo GC, viz níže).
Pokud nálezce v cache neobjeví žádný předmět na výměnu, nebo se mu žádný nelíbí, nemusí si jej vzít. Může v cache ale zanechat jiný takový drobný předmět. Rozhodně by si ale neměl vzít žádný předmět z cache, aniž by do cache jiný předmět výměnou vložil. Vhodnost konkrétních předmětů pro vložení do cache je dána jednak velikostí schránky, ale také představou, že nejčastějšími geocachery, kteří se na výměnu těší, jsou děti. Naprosto nevhodné jsou tedy předměty jako peníze (s výjimkou symbolických platných mincí jako např. jednotlivé mince cizích měn), cigarety, předměty s nemravným vyobrazením apod. Nepřípustné je vkládání jakýchkoliv potravin (žvýkačky, sušenky...).
Speciální předměty v cache
V keších je možné nalézt i speciální trasovatelné předměty. Jsou to buď travelbugy - předměty opatřené speciální kovovou známkou s unikátním identifikačním kódem, nebo geocoiny (nebo též počeštěně geomince) - speciální mince s unikátním identifikačním kódem. Každý takový předmět má svůj current goal (úkol), který je uveden na serveru, nebo přímo u travelbugu či geomince na kartičce. Current goal obsahuje zpravidla cestovní cíl travelbugu či geomince (např. "docestovat do Japonska"), nebo jiné přání ownera (např. "travelbug musí přebývat v keších blízko vody"). Pro travelbug se užívá také zkratka TB a pro geocoinu GC.
Pokud nalezená cache obsahuje TB nebo GC, může se geocacher rozhodnout, zda předmět (nejlépe výměnou za jiný připravený TB, GC, nebo drobný předmět) z cache odnese (a pokusí se splnit či pomoci splnit jeho úkol co nejdřívějším přenesením do další cache podle jeho "current goal-u"), nebo zda si TB resp. GC pouze prohlédne (a poznamená jeho unikátní kód pro pozdější registraci na serveru). Server sleduje každému geocacherovi statistiku nalezených TB či GC a vyzvednutí (tzv. "retrieve", z angl. "získat") či jen shlédnutí (tzv. "discovery", z angl. "objevit") má v takovém hodnocení stejnou hodnotu (prostý součet vyzvednutých či jen shlédnutých TB/GC).
Kromě TB a GC, které jsou oficiálními trasovatelnými předměty registrovatelnými na serveru, se občas objevují i jiné trasovatelné předměty. Tyto jsou ale trasovatelné pomocí jiných serverů, než Geocaching.com. Tyto aktivity jsou zpravidla organizované jednotlivci nespokojenými se skutečností, že s pořízením TB či GC je nutné (kromě výrobní ceny geocoiny) zaplatit drobný poplatek (jednotky dolarů) určený k financování provozu serveru.
Pokud se chce geocacher stát majitelem TB či GC (a s určením nějakého "current goal-u" jej vložit do nějaké cache), má možnost je získat pomocí některého z mnoha e-shopů zaměřených výhradně na prodej tohoto typu zboží a jiných doplňkových "geocaching" předmětů (přístrojů GPS, oblečení, plastových schránek apod.)
Typy cashí
Podle velikosti
 • Micro - velmi malá schránka, typicky lehce upravená a přizpůsobená krabička od filmu, od tic-tacu, od léků apod. Pro její možnost umístit ji nenápadně i do frekventovaných prostor se používá nejčastěji pro caches v centrech měst apod. Micro-cache bývá doplněna magnetem pro snadnější uchycení na kovových konstrukcích a bývá i velmi umně maskována tak, aby co nejlépe splynula s okolím. Pro svoji miniaturní velikost se do micro-cache nevkládají žádné předměty na výměnu, ale téměř výhradně pouze logbook.
 • Small - malá schránka, přibližně o objemu malého boxu na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě, který se také jako schránka často používá. Small-cache obsahuje logbook a menší předměty na výměnu.
 • Regular - schránka ideální velikosti, vejdou se do ní kromě logbooku i větší předměty na výměnu, malé plyšové hračky apod. Často se pro ni používají běžné boxy na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě.
 • Large - specializované výjimečné schránky, jejichž nadměrná velikost bývá zaměřena speciálně pro ukládání větších předmětů na výměnu.
Podle charakteru
 • Tradiční cache - schránka je umístěna přímo na místě definovaném zveřejněnými souřadnicemi.
 • Multi cache - k nalezení cílové (tzv. finální) skrýše je potřeba nalézt nejprve skrýš první danou zveřejněnými souřadnicemi a z informací získaných v první skrýši nalézt skrýš finální, případně druhou, třetí... až finální. Multi cache má mnoho podob, spojuje je ale shodná filosofie postupného hledání řetězce pomocných skrýší směřujících k nalezení skrýše hlavní. Jednotlivé pomocné skrýše se nazývají stage (z angl. stage=stupeň).
 • Mystery cache - zveřejněné souřadnice ukazují zpravidla do blízkého okolí cache, ale skutečné souřadnice musí geocacher dopředu získat například prostudováním nějakých informací, vyluštěním hádanky, šifry apod. Někdy se též tato cache nazývá unknown.
 • Webcam cache - speciální cache, která neobsahuje ukrytou schránku, ale přivede geocachera před objektiv konkrétní popsané webkamery. K virtuálnímu "odlovení cache" pak stačí, aby jiná osoba snímek z webkamery dostupný na internetu uložila. Geocacher pak uložený snímek přiloží jako důkaz k elektronickému logu cache. Nové webcam cache již nelze od konce roku 2005 možné zakládat. Tato kategorie byla přesunuta na Waymarking.
 • Event cache - setkání geocacherů. Společenská událost spojená např. se stylovým programem (např. CITO - viz níže). Na setkání dochází k hromadné výměně travelbugů nebo geocoinů.
 • Letterbox - u nás výjimečná forma cache - podrobnosti viz Letterboxing North America. Tento druh cache musí být přihlášen na stránce geocachingu i letterboxingu.
 • Virtuální cache - na zadaných souřadnicích není ukryta žádná skutečná schovaná schránka. Geocacher musí na hledaném místě něco zjistit (např. jména na pomníku apod.) a odeslat tyto informace ownerovi cache pro uznání logu. Tyto cache již není možné zakládat, ale je možné je stále hledat. V ČR se (listopad 2007) nacházejí tři.
 • Earthcache - u nás výjimečná cache a obdoba virtuálních keší. Earthcache se zakládá v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se naší Země. Podobně jako u virtuálních cachí není úkolem najít cache, ale dojít na dané místo, zjistit nějaké informace, udělat fotografie atd. Vždy záleží na ownerovi, jaké podmínky pro uznání logu stanoví.
 • Cache In Trash Out Event (CITO) - setkání (event), na kterém se geocacheři snaží vyčistit vybrané území od nepořádku a odpadků, které v přírodě ponechali lhostejní lidé. Je to společenské setkání spojené s ekologickým chováním geocacherů k přírodě.
Server Geocaching.com
Po nalezení cache zapíše geocacher nález do elektronického logu na serveru Geocaching.com. Aby mohl geocacher užívat služeb serveru (především číst informace o keších a zapisovat nálezy keší), musí být registrován. Při registraci si zvolí své unikátní jméno (přezdívku, nick), pod kterým se pak vždy registruje a identifikuje jak na serveru, tak i před ostatními geocachery.
Pomocí stránek serveru geocacher loguje (zapisuje - mělo by jít o přepis obsahu záznamu uvedeného do papírového logbooku v cache) a sleduje vlastní nálezy jednotlivých caches, vyhledává cache vhodné k navštívení a objevení, získává informace o "current goal-u" nalezeného TB či GC, sleduje historii putování či aktuální pozici konkrétního TB či GC, statistiku vlastních nálezů, statistiky nálezů jiných lovců apod. Stránky nabízejí možnost napsat vzkaz jinému konkrétnímu geocacherovi nebo ke konkrétnímu logu přiložit zajímavé fotografie z pátrání po konkrétní schránce (snímky se pak automaticky shromažďují v souhrnné geocacherově galerii fotografií). Kromě některých údajů považovanách za soukromé jsou veškerá data (logy, fotografie, osobní statistiky) přístupná všem registrovaným uživatelům serveru.
Česká komunita geocacherů se pohybuje na serveru Geocaching.cz. Registrace na českém serveru nenahrazuje registraci na serveru Geocaching.com. Nabízí ale např. diskusní fórum českých geocacherů s mnoha tématy, informace o zajímavých programech, webech, chystaných setkáních apod.
Historie a současnost
Geocaching vznikl v USA bezprostředně poté, co 1. května 2000 rozhodnutí tehdejšího amerického prezidenta Clintona odstranilo umělou odchylku, přidávanou do signálu GPS, a zlepšilo tak přesnost tohoto navigačního systému pro běžné civilní uživatele z desítek až stovek na několik metrů. K červnu 2005 bylo ve 215 zemích na celém světě přes 171 000 skrýší pro geocaching, z toho zhruba 700 v Česku. V září roku 2006 vzrostl počet skrýší v Česku na celkem 2570 a český geocaching dále prožíval svůj boom, neboť v listopadu 2007 bylo na českém území zaregistrováno již přes 5600 skrýší. Na začátku března 2008 bylo na světě registrováno přes půl milionu míst, z toho 6600 v Česku. Podle statistik serveru geocaching.com najde alsepoň jednu cache za týden v průměru kolem 50 tisíc lidí.
Komunita geocacherů organizuje rozmanité kolektivní akce ("setkávací" cache) s programem jako jsou např. úklidy v přírodě, Geosetkání, Geohry (viz výše CITO cache, Event cache).
Tak to jen tak pro začátek abyste věděli, která bije...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.